TiAStudio

Sandbox is a multipurpose HTML5 template with various layouts which will be a great solution for your business.

Contact Info

Zagrodowa 6A
22-400 Zamość
biuro@tiastudio.com
725 911 654

Learn More

Follow Us

1. Wprowadzenie

Witamy na stronie tiastudio.pl Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami i chcemy zapewnić Państwu, że dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, zgodnie z którymi zbieramy, przetwarzamy i chronimy dane osobowe naszych klientów i użytkowników w ramach naszego studia digital marketingu i fotografii produktowej.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę TiAStudio Anna Szczyrba, Zagrodowa 6A, Lubelskie 22-400, Polska, e-mail: biuro@tiastudio.pl, telefon: 725 911 654 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy podczas korzystania przez Ciebie naszej stronie internetowej ( https://tiastudio.pl ). (Serwis”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie uzyskuj dostępu do Usługi ani nie korzystaj z niej.
Możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać po 180 dniach od opublikowania zmienionej Polityki w Usłudze, a dalszy dostęp do Usługi lub korzystanie z niej po tym czasie będzie równoznaczne z akceptacją zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

 

b) Cel i Zakres Polityki Prywatności

Naszym celem jest zapewnienie pełnej przejrzystości w kwestii tego, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz w jaki sposób chronimy Państwa prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich interakcji i usług oferowanych przez TiAStudio, zarówno online, jak i offline.

c) Administrator Danych

TiAStudio pełni rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach naszych usług. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane Państwa dane osobowe.

d) Definicje Kluczowych Pojęć

W celu zrozumienia niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o zapoznanie się z poniższymi definicjami kluczowych pojęć:

– „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania itp.

– „Przetwarzanie danych” oznacza wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, zapisywanie, przechowywanie, analiza, przekazywanie, usuwanie itp.

– „Użytkownik” lub „Klient” to osoba korzystająca z naszych usług lub odwiedzająca naszą stronę internetową.

– „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

e) Zachowanie Aktualności

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana w miarę zmian w naszych usługach lub w związku z aktualizacjami przepisów prawa. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich istotnych zmianach, które mogą wpłynąć na jego prywatność. Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej Polityki Prywatności w celu pozostawania na bieżąco. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem biuro@tiastudio.pl

2. Polityka prywatności

a) Zapewniamy, że dbamy o prywatność naszych użytkowników i podejmujemy wszelkie środki w celu ochrony danych osobowych przekazywanych nam podczas korzystania z naszych usług. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu dostarczenie użytkownikom informacji na temat zbierania, przetwarzania i ochrony ich danych osobowych.

b) Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane dotyczące zamówień i płatności, są zbierane wyłącznie w celu świadczenia naszych usług, realizacji zamówień oraz kontaktu z użytkownikami w sprawach związanych z naszą działalnością.

c) Zobowiązujemy się do nieudostępniania danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez uprzedniej zgody, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

d) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

e) Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych lub chce skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie z RODO, prosimy o kontakt pod adresem [adres kontaktowy]. Jesteśmy dostępni do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia w tych sprawach.

f) Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na sposób, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe.

 

3. Cel Przetwarzania Danych

Otrzymujemy informacje o Tobie w następujący sposób:

  • Kiedy użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny lub w inny sposób przekazuje dane osobowe
  • Interakcja ze stroną internetową

Dane osobowe zbierane są w celu:

  • Realizacji zamówień i świadczenia usług.
  • Udostępniania informacji o naszych produktach i promocjach.
  • Obsługi klienta, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania i reklamacje.
  • Prowadzenia działań marketingowych, w tym analizy statystyczne.

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje dane dopiero po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie wyłącznie w celu(ach), na których wyrazisz zgodę, chyba że będziemy musieli postąpić inaczej przez prawo.

Jak wykorzystujemy Twoje dane:

Informacje, które o Tobie gromadzimy, będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • Wsparcie
  • Tworzenie konta użytkownika
  • Marketing/promocja
  • Komentarze użytkowników

Udostępnianie Twoich danych:

Analityka

Wymagamy, aby takie osoby trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, dla którego zostały przekazane, i nie przechowywały ich dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia tego celu. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących celach: (1) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym; (2) w celu egzekwowania umów z nami, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu ustosunkowania się do twierdzeń, że korzystanie przez Ciebie z Serwisu narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta z inną firmą, Twoje dane staną się jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim bez uzyskania Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

Uwagi:

a) Rejestrując się lub korzystając z naszych usług, użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności oraz nasze Zasady Korzystania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

b) Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, które używa do dostępu do naszych usług. Prosimy o nieudostępnianie tych danych osobom trzecim oraz o niepozwalanie innym osobom na korzystanie z własnego konta.

c) Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z naszych usług w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem praw innych użytkowników. Zakazane jest publikowanie treści nielegalnych, obraźliwych, szkalujących, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób.

d) Za wszelkie treści i materiały udostępniane przez użytkowników w ramach naszych usług, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. Jednakże, udzielając nam zgody na udostępnianie tych treści, użytkownik przyznaje nam nieodpłatną, nieograniczoną, sublicencjonowalną licencję do wykorzystywania tych treści w celu świadczenia naszych usług oraz promocji naszej działalności.

e) Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści lub zawieszania kont użytkowników, którzy naruszają nasze Zasady Korzystania lub obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszeń, użytkownik może stracić dostęp do naszych usług.

f) W przypadku naruszenia praw autorskich przez treści udostępniane przez użytkowników, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na podany adres e-mail [adres kontaktowy]. Będziemy reagować na wszelkie doniesienia o naruszeniach i podejmować odpowiednie kroki w zakresie ochrony praw autorskich.

g) Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z naszych usług i zażądać usunięcia swojego konta. Prosimy o kontakt z nami w celu złożenia takiego żądania. Po usunięciu konta nie będziemy przechowywać danych użytkownika, chyba że jest to niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Prawa autorskie

Dbamy o prywatność naszych użytkowników i nie udostępniamy ich danych osobowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług.

a) Wszystkie treści, zdjęcia i materiały udostępnione na naszej stronie internetowej oraz w ramach naszych usług podlegają prawom autorskim. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie ich bez naszej zgody.

b) Wszelkie treści, które są udostępniane przez naszych klientów lub użytkowników w ramach korzystania z naszych usług, pozostają ich własnością intelektualną. Jednakże, udzielając nam zgody na korzystanie z tych treści, klient lub użytkownik udziela nam licencji do wykorzystywania tych treści w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług.

c) W przypadku naruszenia praw autorskich przez treści udostępniane przez użytkowników, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na podany adres e-mail [biuro@tiastudio.pl]. Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw autorskich i reagujemy na wszelkie doniesienia o naruszeniach.

d) Jeśli użytkownik lub klient uważa, że jego prawa autorskie zostały naruszone przez treści dostępne na naszej platformie, może złożyć pisemne żądanie usunięcia lub zablokowania dostępu do tych treści. Postaramy się jak najszybciej rozpatrzyć takie żądanie i podjąć odpowiednie kroki w zakresie ochrony praw autorskich.

5. Pliki Cookies

Co to są pliki cookie?

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i w jaki sposób z nich korzystamy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie oraz sposób ich wykorzystania, a także sposób zarządzania ustawieniami plików cookie.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania małych fragmentów informacji. Zapisywane są na Twoim urządzeniu, gdy strona internetowa ładuje się w Twojej przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam zapewnić prawidłowe działanie witryny, zwiększyć jej bezpieczeństwo, zapewnić lepszą obsługę użytkownika i zrozumieć, jak działa witryna, a także analizować, co działa, a gdzie wymaga poprawy.

Jak używamy plików cookie?

Podobnie jak większość usług online, nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie własne i stron trzecich w kilku celach. Własne pliki cookie są w większości niezbędne do prawidłowego działania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych.
Pliki cookie stron trzecich wykorzystywane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia działania witryny, sposobu interakcji z nią, zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, dostarczania reklam odpowiednich dla Ciebie, a ogólnie rzecz biorąc, zapewnienia Ci coraz lepszego użytkownika doświadczenie i pomóc przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą witryną.

Rodzaje plików cookie, których używamy

Zarządzaj preferencjami dotyczącymi plików cookie Ustawienia plików cookie Możesz w każdej chwili zmienić preferencje dotyczące plików cookie, klikając przycisk wtyczki polityki prywatności. Umożliwi to ponowne odwiedzenie banera dotyczącego zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.
Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować/usuwać pliki cookies. Poniżej znajdują się łącza do dokumentów pomocy dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
Jeśli używasz innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy technicznej swojej przeglądarki.

Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookies w celu poprawy jakości obsługi użytkowników. Pliki cookies są wykorzystywane do zbierania informacji o korzystaniu z naszej strony. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies w przeglądarce.

a) Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookies w celu poprawy jakości obsługi użytkowników. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi umieszczanymi na urządzeniach użytkowników podczas korzystania z naszej witryny. Pliki cookies umożliwiają nam zbieranie informacji o korzystaniu z naszej strony.

b) Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które pomaga nam analizować sposób, w jaki użytkownicy przeglądają naszą stronę internetową. Google Analytics zbiera anonimowe informacje, takie jak adresy IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, źródło ruchu oraz działania użytkowników na stronie. Te dane pomagają nam zrozumieć, jakie treści i funkcje są najbardziej popularne i jak możemy ulepszyć naszą stronę.

c) Informacje zbierane za pomocą plików cookies i Google Analytics są używane wyłącznie w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu doskonalenia naszych usług. Nie identyfikujemy użytkowników za pomocą tych danych.

d) Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies w przeglądarce internetowej, w tym ich blokowania lub usuwania. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na jakość korzystania z naszej strony.

e) Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zbierania danych za pomocą plików cookies lub Google Analytics, prosimy o kontakt pod adresem [adres kontaktowy]. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

f) Szczegółowe informacje na temat zbierania danych przez Google Analytics znajdują się w Polityce Prywatności Google Analytics dostępnej na stronie internetowej Google.

6. Konto i Płatności

Korzystając z naszych usług, użytkownik może założyć konto. Dane związane z kontem oraz płatnościami są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i służą do obsługi usług oraz fakturowania.

a) Założenie Konta

Tworząc konto w ramach naszych usług, użytkownik ma dostęp do dodatkowych funkcji i możliwości, takich jak składanie zamówień, dostęp do historii zamówień oraz zarządzanie danymi osobowymi. Aby założyć konto, użytkownik może być zobowiązany do podania określonych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i hasło. Prosimy o zachowanie poufności swojego hasła i nieudostępnianie go osobom trzecim.

b) Bezpieczeństwo Konta

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa kont użytkowników. Dlatego zalecamy regularną zmianę hasła oraz korzystanie z trudnych do odgadnięcia kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych. Jeśli użytkownik zauważy jakiekolwiek podejrzane aktywności na swoim koncie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie naszego działu obsługi klienta.

c) Płatności

Korzystając z naszych usług, użytkownik może być zobowiązany do dokonywania płatności za zamówienia lub subskrypcje. Informacje dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej lub dane konta bankowego, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami bezpieczeństwa płatności online. Nie przechowujemy danych płatności użytkownika na naszych serwerach.

d) Faktury

Po złożeniu zamówienia lub dokonaniu płatności, użytkownik ma prawo do otrzymania faktury. Faktury mogą być dostępne w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z preferencjami użytkownika. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania faktury lub rozwiązania ewentualnych problemów związanych z fakturami.

e) Zmiany w Danych Konta

Użytkownik może zmieniać lub aktualizować swoje dane osobowe w dowolnym momencie, logując się na swoje konto i korzystając z opcji zarządzania danymi. Jeśli wystąpią zmiany w adresie e-mail, numerze telefonu lub innych istotnych danych, prosimy o ich aktualizację w celu zapewnienia ciągłości komunikacji i obsługi.

f) Usunięcie Konta

Jeśli użytkownik zdecyduje się na usunięcie swojego konta, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Po usunięciu konta nie będziemy przechowywać danych użytkownika, chyba że jest to niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uwzględniamy również prawo do bycia zapomnianym, zgodnie z przepisami RODO.

g) Pytania i Wsparcie

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub potrzebuje pomocy związanej z zarządzaniem kontem lub płatnościami, zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta. Jesteśmy dostępni, aby pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z kontem i płatnościami.